W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW PLAZA należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

FINGROW PLAZA realizacja projektów deweloperskich we wszystkich jego fazach.

FINGROW PLAZA
realizacja projektów deweloperskich
we wszystkich fazach
finansowanie